Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Technologické projektování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD0M13TPR Z,ZK 4 14KP+6KC česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Projektový management - principy. Životní cyklus projektu. Projektový rámec. Fáze projektu: inicializační, konstrukční, odbavení a údržba. Organizační struktura projektu. Strategický management: SWOT, PEST a 5P. Logický rámec projektu. Harmonogram, GANTT, PERT. Modelování procesů. Management rizik a znalostí. Standardy a normy. Řízení lidských zdrojů. Finance.

Požadavky:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. Podmínkou zápočtu je odevzdání dostatečně ohodnoceného projektu. Další informace jsou na webových stránkách předmětu.

Osnova přednášek:

1. Projektový management. Životní cyklus projektu.

2. Technologické projektování.

3. Strategický management: SWOT, PEST a 5F.

4. Logický rámec projektu.

5. Požadavky. Nástroje projektového managementu.

6. GANTT, PERT, harmonogram.

7. Management rizik projektu, FMEA.

8. Řízení lidských zdrojů.

9. Procesní modelování.

10. Financování projektu.

11. Management znalostí.

12. Standardy a normy.

13. Změnový management.

14. Rezerva, diskuze a opakování.

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení. Seznámení s harmonogramem cvičení.

2. Výběr vhodných projektů.

3. Požadavky na 1. prezentaci.

4. Ukázky vybraných nástrojů. Konzultace.

5. 1. prezentace, 1 skupina.

6. 1. prezentace, 2 skupina.

7. 1. prezentace, 3 skupina.

8. Požadavky na 2. prezentaci.

9. Ukázky vybraných nástrojů. Konzultace.

10. Presentace seminárních prací.

11. 2. prezentace, 1 skupina.

12. 2. prezentace, 2 skupina.

13. 2. prezentace, 3 skupina.

14. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

* Projektový management - Systémový přístup k řízení projektů, Svozilová Alena, 2011, Grada

* Projektový management podle IPMA, Doležal Jan, Máchal

* Pavel, Lacko Branislav a kolektiv, 2012, Grada

* Management rizik projektů, Korecký Michal, Trkovský Václav, 2011, Grada

* Světové standardy projektového řízení, Máchal Pavel

* Kopečková Martina, Presová Radmila, 2015, Grada

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M13TPR
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4628006.html