Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Materiály a technologie pro elektroniku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD0M13MTE Z,ZK 5 14KP+6KL česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Předmět je zaměřen na základní procesy zpracování materiálů v mikroelektronice a slaboproudé elektrotechnice. Jsou zde prezentovány fyzikálně chemické základy procesů přípravy monokrystalů polovodičů, přípravy tenkých vrstev CVD a PVD, litografie, výroby struktur MIO, přípravy OE struktur, montáže MIO a plošných spojů, výroby kapacitorů, senzorů a aktuátorů, supravodičů a magnetických materiálů. Získané poznatky o vlastnostech materiálů a technologických procesech přispívají k racionalizaci projekce a výroby elektrotechnických produktů, mikroelektronických obvodů, optoelektronických součástek apod.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Základní fyzikálně- chemické procesy při zpracování materiálů. Difůze.

2.Fázové transformace, aplikace rovnovážných fázových diagramů.

3.Krystalizační metody polovodičů, směrová krystalizace, pásmová rafinace.

4.CVD metody. Příprava vrstev z parní a kapalné fáze. MO CVD.

5.PVD metody. Vakuové napařování, naprašování. Molekulární svazková epitaxe.

6.Zpracování materiálu v pevné fázi, leptání, litografie, mikrofabrikace, MEMS.

7.Technologie monolitických struktur polovodičů na bázi Si.

8.Technologie materiálů pro optické komunikace,optických vláken, LED, OLED, LD, LCD a TFT displejů .

9.Montáž monolitických a hybridních integrovaných obvodů, wire-bonding, pouzdření IO.

10.Materiály DPS, SMT a THT technologie, sítotisk, moderní procesy pájení, svařování, lepení v elektronické výrobě.

11.Technologie materiálů kondenzátorů keramických, MLC, elektrolytických a svitkových .

12.Materiály pro aktuátory a senzory. Technologie materiálů pro vodiče a supravodiče.

13.Magnetické materiály a technologie materiálů pro záznam informací v informatice.

14.Stárnutí materiálů, koroze, elektromigrace, degradace polymerů.

Osnova cvičení:

1.BOZP, úvod do laboratorních úloh.

2.Měření elektrických vlastností polymerních kompozitů.

3.Stanovení průběhu koncentrace příměsí v monokrystalu křemíku.

4.Teplotní závislost komplexní permitivity keramických dielektrik.

5.Teplotní závislost permeability feritů.

6.Posouzení vlastností magneticky měkkých materiálů pomocí hysterezních smyček.

7.Studium krystalizace polymerů.

8.Difůze v polovodičích.

9.Transportní vlastnosti tenkých metalických vrstev.

10.Měření Hallova jevu.

11.Diferenciální termická analýza elektrotechnických pájek.

12.Mechanické vlastnosti elektrovodné mědi.

13.Studium strukturních poruch v polovodičových materiálech.

14.Test, zápočet.

Cíle studia:

Získání poznatků o vlastnostech a chování materiálů pro elektroniku, procesech jejich zpracování a aplikaci těchto poznatků ve výrobě elektronických komponent.

Studijní materiály:

[1]Bouda,V., Mach, P., Petr, J., Štupl, K.: Vlastnosti a technologie materiálů. Skripta FEL ČVUT 2004.

[2]Lipták, J., Sedláček, J.: Úvod do elektrotechnických materiálů. Skripta FEL ČVUT 2008.

[3]Czichos, H. et all: Handbook of Materials Measurement Methods. Springer 2006

[4]Sedláček, J.: Materiály a technologie pro elektroniku - Laboratorní cvičení. Skripta ČVUT 2005.

[5]Sedláček, J.: Materials and Technology for Electronics - Exercises. Textbook CTU 2007.

[6]Buschow, K.,H.,J.: Magnetic and Superconducting Materials. Elsevier 2005.

[7]Askeland, D., R., Phule., P., P.: The Science and Engineering of Materials. Thomson Brook/Cole 2003.

[8]Mendez., A., Morse. T., F.: Specialty Optical Fibers Handbook. Elsevier Academic Press 2007.

[9]Shukla, R. K., Sigh, A.: Electrical Engineering Materials. Tata McGraw Hill Education Private LTD. 2012

[10]Banerjee, G.K.: Electrical and Electronic Engineering Materials , PHI Learning Pvt. Ltd., 2015

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0M13MTE
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4627406.html