Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Kontrolní metody a testování v elektrotechnologii

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD1M13MAD Z,ZK 5 14KP+6KL česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Předmět sleduje potřeby elektrotechnické výroby a výzkumu. Je probírána diagnostika materiálů a měření materiálových parametrů látek, včetně měření nejdůležitějších parametrů výrobního a pracovního prostředí. Předmět zahrnuje též zkoušky bezpečné funkce výrobků a vyhodnocování získaných údajů.

Požadavky:

Nezbytnými podmínkami pro udělení zápočtu jsou aktivní účast a plnění úkolů na cvičeních. Student musí získat zápočet před zkouškou. U zkoušky bude vyžadována znalost přednášené látky i látky na cvičení.

Osnova přednášek:

1. Systém měření a kontroly ve výrobním podniku

2. Interakce látek a prostředí. Vzniklé změny a jejich sledování

3. Význam a hlavní způsoby získávání materiálových parametrů látek

4. Způsoby ověřování elektrických parametrů látek vodivých a izolačních

5. Metody zjišťování neelektrických parametrů vodivých a izolačních materiálů

6. Měření dielektrik - metody, příčiny vzniku chyb a jejich eliminace

7. Objemová a povrchová teplota těles a její zjišťování

8. Minimalizace chyb při měření teploty

9. Měření vlhkosti a tlaku tekutin

10. Měření a kontrola rozměrů a změn rozměrů tuhých těles

11. Diagnostické metody ve výrobě

12. Diagnostické metody materiálů

13. Metody zpracování experimentálně získaných údajů

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Organizace. Požadavky. Výběr a příprava vzorků pro měření

2. Mechanické vlastnosti tuhých látek

3. Vliv přívodů při měření

4. Rezonanční metody měření

5. Ověřování charakteristik teplotních snímačů

6. Měření teploty

7. Exkurze

8. Termogravimetrie

9. Měření tlaku tekutin

10. Měření vlhkosti vzduchu

11. Hodnocení tenzometrů a optoelektronických sond

12. Hodnocení indukčních snímačů polohy, měření malých vzdáleností

13. Měření povrchového napětí

14. Zhodnocení získaných poznatků. Zápočet

Cíle studia:

Student se seznámí s měřením a kontrolou různých parametrů elektrotechnických materiálů a s faktory, které ovlivňují výsledky měření.

Studijní materiály:

[1] Kutz, M.: Handbook of measurement is science and engineering, I, ISBN 978-0-470-40477-5, published: 2013 Wiley

[2] Kutz, M.: Handbook of measurement is science and engineering, II, ISBN 978-1-118-38463-3, published: 2013 Wiley

[3] Koblížek, V., Havlíček, Sv. a kol.: Měření a kontrola v elektrotechnologii I. Skripta FEL ČVUT, Praha 1989

[4] Koblížek, V.: Měření a kontrola v elektrotechnologii II. Skripta FEL ČVUT, Praha 1991

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4626406.html