Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Svařování a pájení v elektrotechnice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD0B13SPE KZ 4 14KP+6KL česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Předmět se zabývá současnými metodami svařování a pájení kovů, zejména s ohledem na aplikace v elektrotechnickém průmyslu a mikroelektronice. Jsou prezentovány metody svařování plamenem, obloukovému svařování obalovanou elektrodou, WIG, MIG, MAG, laserovému svařování, plasmovému svařování, svařování elektronovým svazkem, odporovému a vf svařování. Zvláštní pozornost je věnována technologii pájení a wire bondingu. Praktická cvičení poskytují základní kurz svařování elektrickým obloukem.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B13SPE

Požadavky:

Účast na úvodní přednášce předmětu je povinná, studenti absolvují školení BOZP při svařování el. obloukem. Bez absolvování školení nebudou moci provádět praktická cvičení.

Osnova přednášek:

Úvod, zásady bezpečnosti práce při svařování dle ČSN 050630 a 050610.

Metody svařování a pájení. Svařování plamenem.

Svařování elektrickým obloukem. Metoda MMA. Přídavné materiály, svařovací elektrody.

Svařování v ochranné atmosféře. Metody MAG, MIG, WIG.

Svařovací zdroje pro obloukové svařování.

Odporové svařování. Exkurze na robotizovaném svářecím pracovišti.

Svařování plazmatem, laserem a elektronovým svazkem.

Vady svarových spojů. Mechanické zkoušky svarů.

Ultrasonického svařování v mikroelektronice. Wire-bonding.

Fyzikální principy pájení. Pájky, pájecí pasty.

Metody pájení v elektrotechnice a elektronice.

Diagnostika a vady pájených spojů.

Exkurze na specializovaném pracovišti pájecích technologií.

Lepení. Svařování plastů.

Osnova cvičení:

1. Bezpečnost při svařování a pájení.

2. Ovládání svařovacího zařízení, elektrický oblouk.

3.Stykový T- svar,ocel, tloušťka 8 mm.

4. Zkoušky mechanických vlastností materiálů.

5. Stykový I-svar, ocel tloušťka 5 mm.

6. Zkouška statickým tahem, zkoušky tvrdosti, vrubová houževnatost.

7. Stykový V-svar, ocel, 8 mm.

8. Studium struktur na mikroskopech.

9. Stykový V-svar podložený, ocel,10 mm.

10. Nedestruktivní zkoušky.

11. Koutový svar,ocel.

12. Metody pájení.

13. Metody pájení.

14. Zápočtový test.

Cíle studia:

Seznámení studentů se současnými metodami svařování, pájení a spojování materiálů v elektrotechnice a mikroelektronice.

Studijní materiály:

[1] Lipták, J., Sedláček, J.:Úvod do elektrotechnických materiálů. Skripta ČVUT, Praha 2008

[2] Althouse, D. A., Turnquist, C. H., Bowditch, W. A., Bowditch W. A., Bowditch, M.A.,: Modern Welding, Goodheart-Willcox Publisher 18604 West Creek Drive Tinley Park, 2013

[3] Minařík, V.: Přehled metod svařování. ZEROSS Ostrava 2011

[4] Schwartz, M. editor.: Soldering: Understanding the Basics, ASM international, 2014

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B13SPE
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4623606.html