Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Nanotechnologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD0B13NNT Z,ZK 4 14KP+6KL česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Kurz je budován na konvergenci oborů nano-bio v nanoměřítku. Přednášky jsse soustřeďují na charakterizaci nanostruktur a jejich růst včetně fraktálů, samovolný růst struktur, top-down a bottom-up procesy, nanomaterály jako nanotrubice, grafén atd., aplikace v nanoelektronice a nanoelektromechanických systémech, kompozitech, medicíně, nových zdrojích energie, a biologicky inspirované nanostruktury jako např. umělé svaly nebo tkáně.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B13NNT

Požadavky:

Kurz je založen na znalostech matematiky, fyziky, chemie a biologie na středoškolské úrovni.

Osnova přednášek:

1) Úvod do nanotechnologií, přednáška, seminář

2) Charakterizace nanostruktur, Optická a atomová mikoskopie

3) Fraktály, difusí limitovaná agregace, Top-down a Bottom-up procesy

4) Fyzika koloidů, PVD depozice vrstev

5) Aplikace fyziky koloidů, Charakterizace deponovaných vrstev

6) Nanomateriály

7) Uhlíkové nanomateriály, Samovolné uspořádání nanostruktur

8) Anorganický nanomaterály, Exkurze

9) Fyzika plasmatu, Exkurze

10) Sintrování v elektrickém výboji, Exkurze

11) Vertikální nanostruktury pro elektroniku, Exkurze

12) Horizontální nanostructury pro elektroniku, Exkurze

13) Nanoelektronika, Exkurze

14) Biomedicínské aplikace nanotechnologií

Osnova cvičení:

1 Úvod

2 Optická mikroskopie a mikroskopie pomocí atomárních sil (AFM)

3 Seminář Nanotechnologické procesy, polymery, kompozity

4 Technologie výroby tenkých vrstev

5 Diagnostika vlastností tenkých vrstev

6 Seminář Samovolný růst nanostruktur

7 Nanomateriály

8 Fyzika plasmatu + exkurze

9 Sintrování v elektrickémi + exkurze

10 Nanomateriály + exkurze

11 Horizontální nanostruktury + exkurze

12 Vertikální nanostruktury + exkurze

13 Nanoelektronika + exkurze

14 Zápočtový test, zápočty

Cíle studia:

Cílem studia je pochopení současných nanotechnologií pro inspiraci nových řešení technických problémů a pro lepší komunikaci s porofesionály v kiných oborech.

Studijní materiály:

Gersten, J.I., Smith, F.W.: The Physics and Chemistry of Materials. John Wiley and Sons 2001, ISBN 0-471-05794-0

J. Zhang et al: Self-Assembled Nanostructures. Kluver Academic/Plenum Publisher 2003, ISBN 0-306-47299-6

B. Bhushan (ed.): Handbook of Nanotechnology. Springer 1st ed. 2004, ISBN 3-540-01218-4, e-ISBN 978-3-540-29838-0. Springer 2nd ed. 2007, ISBN 3-540-29855-X, e-ISBN 3-540-29857-6

K. Goser et al: Nanoelectronics and Nanosystems. Springer 2004, ISBN 3-540-40443-0

Z. Weis, G. Simha-Martynková, O. Šustai: Nanostruktura uhlíkatých materiálů. VŠB- Technická univerzita Ostrava 2005, ISBN 80-7329-083-9

A. A. Tseng: Nanofabrication ? Fundamentals and Applications. World Scientific 2008, ISBN 13 978-981-270-542-6, ISBN 10 981-270-542-2

J. Shrbená, K. Šperlink: Nanotechnologies in the Czech Republic. ČSNMT Prague 2012, ISBN 978-80-7216-312-0

Anton Fojtík a kol.: NANO fascinující fenomén současnosti, COMTES FHT a.s. 2014, ISBN 978-80-60-7135-8

Poznámka:

Texty předmětu B0B13NNT Nanotechnology sdílí předmět BE0B13NNT Nanotechnology

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B13NNT
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4623506.html