Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ekologie pro elektrotechniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD0B13EKE Z,ZK 4 14KP+6KC česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Vliv průmyslové výroby na životní prostředí. Průmyslová výroba jako zdroj plynných exhalátů, odpadů a odpadních vod. Degradační působení znehodnoceného životního prostředí. Hospodaření s odpady. Prognózování ekologických dopadů.

Požadavky:

Student je povinen zúčastňovat se cvičení a vypracovat na ekologické téma prezentaci.

Osnova přednášek:

1.Ekologický pohled na provozní a výrobní prostředí.

2.Vliv průmyslových výrob na základní ekologické faktory.

3.Průmyslová výroba jako zdroj plynných exhalátů.

4.Průmyslová výroba jako zdroj odpadních vod.

5.Průmyslová výroba jako zdroj odpadů.

6.Degradační působení provozního prostředí.

7.Korozní znehodnocování.

8.Fotochemická degradace.

9.Degradační působení prachu.

10.Degradační působení vlhkosti

11.Ekologie a jakost

12.Ekologicky orientované řízení podniku (EMS, EIA).

13.Ekologicky šetrný výrobek, ekodesign.

14.Vztahy mezi ekologií a ekonomií.

Osnova cvičení:

1.Seznámení s programem cvičení, zadání semestrálních úkolů.

2.Video s ekologickou problematikou.

3.Video s ekologickou problematikou .

4.Video s ekologickou problematikou.

5.Metody zjišťování znečištění vnějších prostředí.

6.Metody pro monitorování vnitřních prostředí.

7.Software pro evidenci odpadů.

8.Software pro LCA.

9. Metody pro diagnostiku stárnutí izolačních systémů

10.Ukázky recyklačních technologii v elektrotechnice.

11.Prezentace seminárních úloh (seminární cvičení).

12.Prezentace seminárních úloh (seminární cvičení).

13.Prezentace seminárních úloh (seminární cvičení).

14.Zápočet.

Cíle studia:

Získat přehled o působení průmyslového prostředí na životní prostředí

Získat přehled o působení provozního prostředí na funkčnost technických výrobků

Studijní materiály:

Kudláček I., Žák P. Spolehlivost elektrotechnických zařízení. Konstrukce a výroba spolehlivého produktu, SVUOM 2009 ISBN 8090393357

Žák P., Kudláček I. Spolehlivost elektrických zařízení: Vliv prostředí na spolehlivost elektrotechnických zařízení, SVÚOM 2010, ISBN 8090393381

Kudláček I. Ekologie pro elektrotechniky, ČVUT 2009, ISBN 9788001043929

Pustějovský R. Ekologie a životní prostředí: úvod do problematiky, MZLU 1997, ISBN 8071571261

Rychlíková B. Průmysl a životní prostředí OU 1994, ISBN 8070420766

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B13EKE
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4623206.html