Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Perspektivní technologie v elektrotechnice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B13PTE Z,ZK 4 2P+2L česky
Přednášející:
Karel Dušek (gar.), Pavel Ctibor, Jan Kuba, Jaroslav Minář, Vladimír Sychrovský
Cvičící:
Karel Dušek (gar.), Pavel Ctibor, Jan Kuba, Jaroslav Minář, Vladimír Sychrovský, Tomáš Tichý, Petr Veselý
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Vybrané materiály a technologie poskytující nové vlastnosti a možnosti uplatnění

elektrotechnických výrobků. Supravodivé materiály,speciální polymerní struktury v čisté nebo kompozitní formě, materiály s tvarovou pamětí, inteligentní polymery, materiály na bázi nanočástic. Vybrané druhy svazkových technologií a jejich aplikace.

Požadavky:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce

Osnova přednášek:

1. Nové trendy ve využití materiálů a technologií

2. Technologie polovodičových součástek

3. Organické polovodiče

4. Vakuum - získávání vakua

5. Vakuum - měření vakua

6. Principy dosahování nízkých teplot, chování látek při nízkých teplotách

7. Rozdělení a technologie supravodičů

8. Plasmové nástřiky keramických a kovových materiálů

9. Grafen, metamateriály, specifika, aplikace

10. Nanomateriály a specifika jejich chování

11. Vytváření nanostruktur. Aplikace nanomateriálů a nanotechnologií

12. Tištěná elektronika

13. Fast prototyping, 3D tisk

14. Perspektivní způsoby spojování materiálů

Osnova cvičení:

1.Organizace cvičení, bezpečnost práce. Zadání individuálních témat.

2.Ukázky zařízení a měření při kryogenních teplotách

3.Měření parametrů bezfrikčního ložiska na bázi HTS

4.Měření kritických teplot vybraných druhů HTS

5.Video - nanostruktury, nanotechnologie

6.Ukázky a měření plastových komponentů

7.Pájení v ochranné atmosféře

8.Lepené vodivé spoje

9.Zkoušení, měření parametrů vzorků propojovacích struktur

10.Ukázka a měření LCD

11.Prezentace individuálních referátů - část 1.

12.Prezentace individuálních referátů - část 2.

13.Prezentace individuálních referátů - část 3.

14.Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Meng Joo Er: New Trends in Technologies: Devices, Computer, Communication and Industrial Systems, ISBN 978-953-307-212-8, Sciyo, 2010

[2] Muhammad Enamul Hoque: Rapid Prototyping Technology - Principles and Functional Requirements, ISBN 978-953-307-970-7, InTech, 2011

[3] Ian M. Hutchings, Graham D. Martin: Inkjet Technology for Digital Fabrication, ISBN-13: 978-0470681985, Wiley, 2012

[4] Parinov, I.A.:Microstucture and Properties of High-Temperature Superconductors, New York, Springer Sciencen and Busines Media, 2013

Cao, G.: Nanostructures and nanomaterials. Imperial College Press. 2011

[5] Ray, S. Ch.: Applications of graphene and graphene-oxide based nanomaterials. Elsevier. 2015

[6] Suganuma, K.: Introduction to printed electronics. Springer. 2014

[7] Cicoira, F., Santato, C.: Organic electronics: Emerging concepts and technologies. Wiley 2013

[8] Chua, C. K., Leong, K. F., Lim, C. S.: Rapid prototyping. Word scientific publishing. 2010

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B13PTE
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:C4-264
Dušek K.
Ctibor P.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laborator 264
místnost
Dušek K.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
místnost T2:C4-264
Dušek K.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laborator 264
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4622006.html