Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Nanofotonika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D12NF ZK
Přednášející:
Jiří Čtyroký (gar.), Ivan Richter (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Přehled nanofotonických struktur, fyzikální základy, možnosti popisu a metody pro simulace struktur, aplikace struktur. Potřebné partie fyziky plazmonických struktur, fotonických krystalů a metamateriálů.

Požadavky:

Aktivní účast na přednášce a zpracování referátu na zadané téma.

Osnova přednášek:

1. Úvod - makrostruktury, mikrostruktury, nanostruktury - dielektrické, polovodičové, metalické, struktury přírodní (např. iridiscentní) a uměle vytvořené, přehled, klasifikace, možnosti popisu

2. Přehled fyzikálních efektů využívaných v nanofotonice

3. Povrchové plazmony - polaritony - rozhraní, lokalizované povrchové plazmony. Struktury s plasmonovou rezonancí.

4. Elektromagnetická teorie vlnovodných struktur, vlastní módy a metody jejich výpočtu.

5. Periodické struktury - fotonické krystaly, vlastnosti, anomální efekty.

6. Rezonanční struktury v nanofotonických strukturách.

7. Uměle vytvářené materiály a struktury - metamateriály, prostředí s extrémními parametry

8. Metody pro řešení interakce elektromagnetického pole s nanofotonickými strukturami.

9. Možnosti aplikací nanofotonických struktur (forma referátů studentů).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat schopnost aplikovat fyzikální poznatky o nanofotonických strukturách a využít je pro porozumění jejich fungování. Využití těchto poznatků k získání přehledu o možných návrzích struktur. Seznámení se s moderními nanofotonickými strukturami a jejich aplikacemi.

Studijní materiály:

Základní:

[1] S. A. Maier, Plasmonics: fundamentals and applications, 2007 Springer Science + Business Media LLC.

[2] J. D. Joannopoulos, S. G. Johnson, J. N. Winn, R. D. Meade, Photonic crystals: Molding the flow of light, 2nd Edition, 2008 Princeton University Press.

[3] W. Cai, Vladimir Shalaev, Optical Metamaterials: Fundamentals and Applications, 2010 Springer Science+Business Media LLC.

Doporučená:

[4] L. Novotny, B. Hecht, Principles of nanooptics, Cambridge university press, 2006.

[5] K. Sakoda, Optical Properties of Photonic Crystals, 2001 Springer.

[6] B. E. A. Saleh, M.C. Teich, Fundamentals of Photonics, 2nd Edition, 2007, J. Wiley & Sons.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4580906.html