Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Integrovaná optika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D12INT ZK
Přednášející:
Jiří Čtyroký (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Základy teorie optických vlnovodů, metody jejich numerického modelování, fyzikální jevy využívané v integrované optice, základy technologie, charakterizační metody, nejvýznamnější součástky a jejich aplikace.

Požadavky:

Aktivní účast na přednášce.

Osnova přednášek:

1. Elektromagnetická teorie planárních a kanálkových vlnovodů

2. Metody „šíření optického svazku“. Komerční programové soubory.

3. Úvod do technologie integrované fotoniky. Skla, LiNbO3, polovodiče AIIIBV, SiO2, SOI

4. Fyzikální jevy využívané v integrované fotonice.

5. Pasivní, dynamické a aktivní prvky integrované optiky

6. Mikrorezonátory, křemíková fotonika, plazmonika, fotonické krystaly

7. Významné aplikace v optickém sdělování a senzorech

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit se s fyzikálními principy, základy teorie, numerického modelování a technologie přípravy nejvýznamnějších struktur a součástek integrované optiky

Studijní materiály:

Základní:

[1] T. Tamir, ed.: Guided-wave optoelectronics, Springer, 1988.

[2] K. Okamoto: Fundamentals of Optical Waveguides, Academic Press, 2005.

[3] Podklady k přednáškám, http://www.ufe.cz/cs/fjfi

Doporučená:

[4] G. Lifante: Integrated Photonics: Fundamentals, J. Wiley & Sons, 2003.

[5] D. L. Lee: Electromagnetic Principles of Integrated Optics, John Wiley & Sons, 1986.

[6] E.J.Murphy, ed.: Integrated optical circuits and components, Dekker, New York 1999.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4580506.html