Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Fourierovská optika a optické procesory

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D12FOP ZK
Přednášející:
Ivan Richter (gar.)
Cvičící:
Ivan Richter (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Přednáška pojednává o problematice fourierovské optiky a optického zpracování informace v optických procesorech. V úvodu se zabývá použitím fourierovského formalizmu v optice při optickém zpracování signálů, dále detailně diskutuje zobrazující systémy pracující s koherentním, nekoherentním, nebo částečně koherentním světlem. Součástí je rozbor různých typů optických procesorů. Jsou diskutovány také problémy realizace optických procesorů a nezbytné součástí konkrétních systémů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Fourierova transformace a její vlastnosti, lineární optické systémy, skalární teorie difrakce.

2. Zobrazující systémy - koherentní a nekoherentní difrakčně limitované soustavy, aberačně limitované systémy.

3. Difraktivní struktury v optických procesorech, syntetická holografie.

4. Realizace optických procesorů - záznam a modulace optické informace, statická a dynamická záznamová média, opticky a elektricky řízené prostorové modulátory světla.

5. Optické korelátory, rozpoznávání obrazů pomocí optických procesorů.

6. Analogové optické procesor, digitální optické procesory.

7. Optická realizace logických operací, různé typy logik, optické neuronové sítě.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání teoretických i praktických znalostí z oblasti fourierovského přístupu k optickým systémům, schopnosti analyzovat šíření optických signálů různými typy zobrazovacích systémů a optických procesorů.

Studijní materiály:

Základní:

[1] J. W. Goodman: Introduction to Fourier Optics, 2005 Roberts & Company.

[2] A. VanderLugt: Optical Signal Processing, 2005 John Wiley & Sons.

[3] P. Fiala: Fourierovská optika a optické zpracování signálů, 2004, Vydavatelství ČVUT.

[4] F. T. S. Yu, S. Jutamulia: Optical Signal Processing, Computing, and Neural Networks, 1992 John Wiley & Sons.

Doporučená:

[5] A. D. McAulay: Optical Computer Architectures, 1991 John Wiley & Sons.

[6] S. Betti, D. De Marchis, E. Iannone: Coherent Optical Communications Systems, 1995 John Wiley & Sons.

[7] B. E. A. Saleh, M. C. Teich: Fundamentals of photonics, 2007 John Wiley & Sons.

[8] M. Born, E. Wolf: Principles of Optics, 2003 Cambridge University Press.

[9] J. C. Russ: The Image Processing Handbook, 1999 CRC Press.

[10] R. C. Gonzales, R. E. Woods: Digital Image Processing, 2002 Prentice Hall.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4580406.html