Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Síťové operační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
BD6B32SOS Z,ZK 5 14P + 6C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Síťové operační systémy, Linux, Unix. Nástroje pro administraci a správu sítí, vedení a správa dokumentace. Absolvent bude seznámen se základními pojmy a postupy při administraci OS typu UNIX. Získá základní dovednosti pro porozumění základům operačních systémů a jejich konfiguraci na platformě x86.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Operační systémy - základní definice, vznik a vývoj, hlavní typy a rodiny OS.

2.Operační systémy Unixového typu. Vznik, vývoj, současný stav. GNU, Linux, BSD, komerční systémy.

3. Dokumentace systému, správa licencí, instalace software.

4.Administrace uživatelů, práva administrátora a jejich získání.

5.Vypínání a zapínání systému a procesů. Proces init, spouštěcí scripty.

6.Správa diskového subsystému. Administrace systému souborů. Swap.

7.Síťové vlastnosti OS Linux, základní konfigurace sítě.

8.Pokročilé síťové vlastnosti OS Linux. iptables, rule-based routing.

9. Instalace operačního systému Linux.

10.Kompilace software v OS Unixového typu. GNU Toolchain.

11.Konfigurace a překlad jádra Linuxu.

12.Bezpečnostní prvky OS UNIX (Linux).

13.Linux v mobilních a embedded zařízeních - routery, řídicí desky. Speciální distribuce - Android, Meego, OpenWRT...

14.Virtualizace OS a cloud computing. Přiklady pro OS Unixového typu.

Osnova cvičení:

Plán cvičení

1.Úvodní cvičení. Obsah počítačových cvičení. Bezpečnost práce v učebně.

2.Základní dovednosti. Administrace uživatelů, práva uživatelů, soubory a práva.

3.Vypínání a zapínání systému a procesů. Proces init.

4.Správa diskového subsystému. Administrace systému souborů. Swap, RAID, LVM.

5.Instalace operačního systému Linux. Konfigurace a překlad jádra Linux.

6.Test.

7.Instalace/odinstalace programů, balíkovací systémy, ze zdrojáku.

8.Linux v síti, ifconfig, route, iptables, netstat,... základy bezpečnosti, systémové logy.

9.Užitečné nástroje, shell scripty, grep, sed, awk..

10.Tvorba vlastních programů, gcc, make....

11.Test.

12.Náhradní cvičení.

13.Rezerva

14. Zápočet.

Cíle studia:

Student se naučí ovládat, instalovat a spravovat OS typu UNIX se speciálním zaměřením na jeho síťové vlastnosti.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4483706.html