Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Distribuované systémy a výpočty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
BD6B32DSV Z,ZK 5 14P + 6C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na technologie podporující distribuovaný výpočet: na mechanismy zajišťující spolehlivé, efektivní a bezpečné propojení aplikačních procesů, programová rozhraní komunikačních kanálů a aktuální middleware technologie. Podstatná část přednášek je věnována typickým technikám distribuovaného výpočtu: zabezpečení kauzality výpočtu, zajištění výlučného přístupu a zvládnutí zablokování, ochraně proti výpadkům, mobilitě výpočtu a bezpečnosti.

Požadavky:

Absolvovaný předmět: Počítačové sítě

Osnova přednášek:

1. Distribuovaný výpočet, synchronní a asynchronní model

2. Komunikační systém - potvrzovací protokoly, směrování

3. Synchronní a asynchronní výměna zpráv, multicasting

4. Procedurální komunikace - IDL rozhraní, sémantika volání, asynchronní mechanismy

5. Podpora distribuovaných aplikací - CORBA, Java RMI, JMS, Jini

6. Modely distribuovaného výpočtu - client-server, peer-to-peer, subscribe-publish

7. Čas v distribuovaných systémech - synchronizace fyzických hodin, skalární a vektorové logické hodiny

8. Sdílení prostředků, distribuované algoritmy výlučného přístupu

9. Algoritmy rozbití symetrie

10. Detekce ukončení výpočtu

11. Zablokování - předcházení a detekce

12. Replikace dat a procesů, zajištění konzistence

13. Mobilita v distribuovaných systémech - statické a dynamické rozkládání zátěže, mobilní agenti

14. Bezpečnost v distribuovaných systémech - Kerberos, PGP

Osnova cvičení:

1. Úvod do předmětu

2. Prostředí RPC

3. Prostředí SOAP

4. Prostředí messaging queue

5. Prostředí REST

6. Práce na malých úlohách, konzultace

7. Práce na malých úlohách, konzultace

8. Jednoduchá distribuovaná aplikace - ukázka implementace

9. Jednoduchá distribuovaná aplikace - ukázka implementace, zadání projektu

10. Práce na projektu, konzultace

11. Práce na projektu, konzultace

12. Práce na projektu, konzultace

13. Vyhodnocení projektu

14. Vyhodnocení projektu, zápočet

Cíle studia:

Absolvent předmětu získá základní přehled v oboru distribuovaných systémů. Bude si vědom omezení i výhod při nasazování takovýchto systémů. Absolvent také bude znát a schopen použít základní technologie pro podporu distribuovaného výpočtu.

Studijní materiály:

Janeček J.: Distribuované systémy, ES ČVUT 2001

Janeček J., Kubr J., Červený M.: Distribuované systémy - cvičení, ES ČVUT 2000

Coulouris G., Dollimore J., Kindberg T., Blair G.: Distributed Systems: Concepts and Design (5th Edition), Addison-Wesley 2011

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4483606.html