Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Betonové mosty 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133BM01 Z,ZK 7 3P+3C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)
Přednášející:
Roman Šafář
Cvičící:
Roman Šafář, Filip Bláha, Ondřej Janota, Jakub Zíma
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení s principy navrhování betonových mostních konstrukcí. Zahrnuje související problémy od názvosloví, prostorového uspořádání a zatížení mostů až po navrhování jednotlivých typů betonových mostních konstrukcí a technologii jejich výstavby.

Požadavky:

Před konáním zkoušky z předmětu musí být uzavřen předmět 133BEK1.

Osnova přednášek:

1) Názvosloví a zásady projektování mostních objektů.

2) Prostorové uspořádání silničních mostů; mostní svršek a mostní vybavení.

3) Prostorové uspořádání, mostní svršek a mostní vybavení železničních mostů. Mosty přes vodní překážky.

4) Spodní stavba. Ložiska a mostní závěry.

5) Zatížení, principy navrhování mostních konstrukcí podle teorie mezních stavů. Zatížitelnost.

6) Předpětí - účinky na konstrukce, principy návrhu, realizace.

7) Nosné konstrukce deskové.

8) Nosné konstrukce trámové a rámové.

9) Nosné konstrukce obloukové a klenuté.

10) Nosné konstrukce zavěšené a visuté, visutý předpjatý pás.

11) Monolitické konstrukce - výstavba na skruži, rotace,

12) Postupné vysouvání. Konstrukce příčně dělené - letmo betonované a segmentové.

13) Konstrukce z prefabrikovaných nosníků. Těžká prefabrikace.

Osnova cvičení:

1) Výkresy - podélný řez, vzorový příčný řez, příčné řezy v poli, nad pilířem a nad opěrou.

2) Výpočet průřezových charakteristik. Materiály.

3) Zatížení stálá, zatížení proměnná.

4) Příčinkové čáry. Výpočet vnitřních sil.

5) Kombinace zatížení.

6) Předběžný návrh předpínací výztuže.

7) Schéma předpínací výztuže.

8) Podrobný výpočet účinků předpětí.

9) Posouzení MSP.

10) Posouzení MSÚ.

11) Dispoziční výkres.

12) Výkres předpínací výztuže.

13) Konzultace.

Cíle studia:

Cílem je, aby absolventi předmětu rozuměli principům navrhování betonových mostů a byli schopni základní návrhy betonových mostů provádět.

Studijní materiály:

! [1] Šafář, R., Kukaň, Vl., Drahorád, M., Foglar, M.: Betonové mosty 1. Přednášky. Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2010, ISBN 978-80-01-04661-6.

! [2] Šafář, R.: Betonové mosty 2. Přednášky. Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-05543-4.

! [3] Šafář, R.: Betonové mosty 2 - cvičení. Návrh předpjatého mostu podle Eurokódů. Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2015, ISBN 978-80-01-05690-5.

?[4] Šafář, R., Petřík, M., Tej, P.: Concrete Bridges - Worked Examples. Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2015, ISBN 978-80-01-05179-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-787

12:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B787
Čt
místnost TH:B-785

10:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B785
místnost TH:B-785

13:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B785

místnost TH:C-221

08:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C221
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4465206.html