Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Francouzský jazyk 3-1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04BJF3-1 Z 2 0P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Kurz je určen pro studenty bakalářského studia. Předmět rozvíjí všechny jazykové kompetence studentů ve francouzštině na úrovni A2-B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: poslech, čtení, mluvení a psaní. Studenti si v kurzu prohloubí znalosti gramatiky a slovní zásoby, a to v každodenních životních situacích. Důraz je kladen na komunikační dovednosti. Předmět je určen pro začátečníky.

Požadavky:

aktivní účast na semináři, pravidelná docházka, vypracování průběžně zadávaných úkolů, testování

V období pandemie Covid-19 : docházka v on-line výuce a vypracované domácí práce.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Je specifikována v dokumentu Course Syllabus dostupném na Moodle.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Mérieux, R.; Loiseau, Y. Latitudes 1. Paris: Les éditions Didier, 2008. ISBN 978-2-278-06249-2

Mérieux, R. Latitudes 1: Cahier d´exercices. Paris: Les éditions Didier, 2008. ISBN 978-2-278-06263-8

Doporučená studijní literatura:

Seidl, J. Francouzská slovesa. Brno: Computer press, a.s., 2006. ISBN 80-251-1035-4

Vlasák, V. Francouzsko-český a česko-francouzský slovník. Praha: SPN, 1997. ISBN 80-04-14000-9

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4455306.html