Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Filozofie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B6B16FIL ZK 2 2+0s
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Úvod do filosofie. Probírá se tu charakter filosofického poznání, nejznámější postavy a ideje

západní filosofie, dále vztah filosofie k náboženství, vědě a politice.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Pojem filozofie, porovnání mýtického, filozofického a vědeckého přístupu

2. Thalés a škola v Mílétu, arché, hylozoismus a redukcionismus, pojetí duše

3. Pythagoreismus, význam (matematika)

4. Myšlenky Hérakleita z Efesu, dynamický obraz světa, srovnání s východní filozofií

5. Elejská škola, otázky metodiky poznání, problémy s pojetím vakua

6. Pojímání hmoty (Anaxagorás, Empedoklés) za antiky a dnes

7. Atomismus a přírodní věda, otázky determinismu

8. Krize poznání, sofisté, člověk měřítkem všeho?, sofistika a dnešní postmoderna

9. Sókratův vztah k sofistice, dialogická metoda, sókratovský morální paradox.

10. Malé sokratické školy, paradox lháře a jeho novodobé obměny

11. Platón, jeho život a filozofie, svět idejí, politická filosofie

12. Aristotelská logika a fyzika, aristotelismus a scholastika

13. Hellénistická filozofie, alexandrijská škola, Eukleidés a matematika

14. Pyrrhonismus (skepticismus), křesťanství a filozofie, dnešní skepticismus

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Zamarovský P., Příběh antické filosofie, ČVUT, Praha 2005

2. Zamarovský P. The Historical Roots of Philosophy, Praha: CVUT. 2007

3. Capra F., Tao fyziky, Praha, DharmaGaia, Praha 2004

4. Gál E. (ed)., Mysel, telo, stroj, Bradlo, Bratislava 1992

5. Bondy E., Poznámky k dějinám filosofie III. Antická filosofie, Vokno, Praha 1994

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4433806.html