Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Prezentace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A6B04PP KZ 3 4p+4c česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Prohloubení znalostí v následujících oblastech:

- způsoby předávání technických informací

- technické vyjadřování v písemné i ústní podobě

- typy a formy komunikace

- verbální a neverbální komunikace

- produktivní a neproduktivní jednání

- komunikační schopnosti v interakci s ostatními

- vlastní styl jednání

- vhodné formulace při prosazování vlastních požadavků

- prezentace projektů před publikem

- příprava dokumentace

- práce s elektronickými informačními zdroji

- vizualizace informací

- kancelářské nástroje

- základy typografie

- zásady citování, autorská etika

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4419206.html