Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Prostředky datové komunikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M32PRD*** Z,ZK 5 2P + 2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět se zabývá oblastí vysokorychlostního přenosu informace včetně popisu příslušných rozhraní, protokolů a prostředků.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M32PRD

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, náplň přednášek. Datový řetězec. Klasická datová rozhraní.

2. Vlastnosti datového rozhraní: USB a IEEE1394 (FireWire).

3. Vlastnosti datových rozhraní: a MIDI, S/PDIF a HDMI.

4. Vlastnosti rádiových datových rozhraní W-USB, ECMA368, Bluetooth, IEEE815.3c. Další vývoj datových rozhraní.

5. Datové měniče a modemy (rozdělení). Funkce vybraných bloků v telefonních modemech.

6. Aplikace kódovacích metod - mřížkové kódy, turbo kódy.

7. Přehled nehovorových telekomunikačních služeb. Základní principy e-learningu. Služby dálkových operací.

8. Multimodální interakce.

9. Základní vlastnosti a využití IPTV. DCF77. Přenos dat v sítích kabelové televize. Přenos dat v mobilních sítích.

10. HDO. Využití energetických vedení a sítí pro přenos hovorového a datového signálu, systémy PLC a BPL.

11. Vysokorychlostní datové měniče (rozdělení). Měniče typu HDSL. Modemy typu ADSL. Modemy typu VDSL. Nové trendy v xDSL (sdružování, vektorování, fantom, G.fast).

12. Komunikační sítě pro Smart grid.

13. Stav, rozvoj a perspektivy Broadbandu v ČR a ve světě.

14. Distribuované hovorové služby.

Osnova cvičení:

1., 2. Náplň cvičení. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v laboratoři. Požadavky pro udělení zápočtu.

3., 4. Výběr laboratorních projektů.

5., 6. Seznámení s prostředky laboratoře.

7.-10. Příprava laboratorní studie.

11.-18. Práce na laboratorních projektech.

19. Kontrolní test (on-line).

20.-26. Příprava zprávy z laboratorního projektu.

Odevzdání zprávy z řešení laboratorního projektu (on-line).

Hodnocení zprávy z řešení laboratorního projektu (on-line).

27., 28. Evaluační dotazník; zápočet.

Cíle studia:

Požadavky pro úspěšné zakončení předmětu:

A) udělený zápočet

B) úspěšně absolvovaná zkouška

ad A) Požadavky pro udělení zápočtu:

1) písemná příprava na 1 laboratorní projekt (1 písemná studie)

2) úspěšná práce na projektech v laboratoři

3) úspěšně odevzdaná zpráva z měření laboratorního projektu (jedna zpráva za semestr)

ad B) Průběh zkoušky a hodnocení:

Hodnocení studenta sestává z hodnocení jeho práce během semestru a z hodnocení, které získá u zkoušky.

1) Hodnocení během semestru:

a) on-line test na cvičení (+/- 2 body)

b) písemná studie (+/- 3 body; přičemž hodnocení 0 bodů je za kvalitní zpracování studie bez závažných chyb)

c) zpráva z projektu v laboratoři (+/- 5 bodů; přičemž hodnocení 0 bodů je za kvalitní zpracování zprávy bez závažných chyb)

d) bonusové body z přednášek (max. + 6 bodů)

2) Hodnocení u zkoušky

1) část písemná - jedna otázka vybraná z probíraných okruhů (+/- 4 body)

2)klasifikovaný (A až F) zkouškový on-line test

Celkové hodnocení studenta z předmětu vychází z hodnocení klasifikovaného zkouškového on-line testu, které se koriguje pomocí bodů (kladných i záporných) získaných v průběhu semestru a bodů z písemné části zkoušky (1 bod odpovídá změně o polovinu klasifikačního stupně).

Pokud je však výsledek klasifikovaného zkouškového on-line testu F, je výsledné hodnocení F bez ohledu na bonusové body.

Studijní materiály:

1. Vodrážka, J. - Pravda. I.: Principy telekomunikačních systémů. Vydavatelství ČVUT, Praha. 2006.

2. Svoboda, J. a kol.: Telekomunikační technika (I. až III. díl), nakladatelství Sdělovací technika, Praha, 2002.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4413306.html