Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Algorithm Development and Programming

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
BE5B14ADP Z,ZK 5 2P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Course objective: Introduction to algorithm design of basic and more advanced computer tasks, Digital computer structure, Introduction to the C programming language, Syntax and semantics. Basic skills of procedural programming paradigm, variable, data type, declaration, operators, expressions, statements, functions, parameter passing, arrays, pointers, structures, compilation and debugging methods, preprocessor, conditional compilation, standard libraries, specific of embedded computer systems programming and debugging.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Computer structure, algorithm, program, programming language, C language

2. Variables, data types, operators, expressions, statements, input/output

3. Program flow control, control structures

4. C program structure, subroutines and functions

5. Parameter passing (call by value, call by reference)

6. Procedural programming paradigm

7. Arrays, structures and unions

8. Pointers and pointer arithmetic

9. Files, standard libraries

10. Data sorting and searching, recursion

11. Preprocessor, conditional compilation, macros, header files

12. Embedded computer system structure

13. Interrupt system programming, re-entrant functions

14. Specific of embedded system programming

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Kernighan, B. W. - Ritchie, D. M.: C Programming Language. 2nd ed. Prentice Hall 1988. ISBN: 978-0131103627

2. Harbison, S. P. - Steele, G.L.: A Reference Manual. 5th ed. Prentice Hall 2002. ISBN:978-0130895929

3. Skiena, S. S.: The Algorithm Design Manual. 2nd ed. Springer 2010. ISBN:978-1849967204

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4357206.html