Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Anglický jazyk 2-2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B6B04A2L Z,ZK 0 2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro studenty bakalářského předmětu STM, pro které je angličtina povinná a mají odpovídající vstupní znalosti jazyka na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Předpokládá se, že studenti dosáhnou úrovně B2. Kurz je zaměřen na rozvíjení komunikativní dovednosti procvičené na specificky orientovaných odborných tématech a na procvičování obtížných gramatických jevů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B04A2L

Požadavky:
Osnova přednášek:

SYLLABUS FOR ADVANCED ENGLISH - Y04A2L; A7B04A2L

Summer Term 2012/2013

Materials K 13104:

-Texts and Grammar (Available at http://jazyky.feld.cvut.cz/)

-English Grammar in Use; Raymond Murphy

Recommended materials:

-English Grammar in Use Supplementary Exercises; Murphy & Naylor

Week 1 Introduction, General Information

Writing: Note-Taking

Grammar: Relative Clauses

Week 2 Everyday Encryption

Writing: Paragraph Structure, Commonly Used Transitions

Grammar: Future Tenses

Week 3 Cheating the Search Engines

Writing: Summary

Grammar: -ing and -ed Clauses

Week 4 OpenGL

Writing: Abstract

Grammar: -ing / Infinitive Forms

Week 5 Web Content Management System

Grammar: Mixed Tenses

Revision for Midterm Test

Week 6 Midterm Test (60 minutes)

Grammar: Prepositions; Make - Do

Week 7 Midterm Test Evaluation

Listening

Week 8 Current Style in Graphic Design for the Web

Grammar: Object + Infinitive

Week 9 Database Models

Writing: Argumentation Paper

Grammar: Subject + Infinitive

Week 10 Wikipedia

Grammar: Linking Words; Articles (revision)

Week 11 Revision for Final Term Test

Grammar: Conditionals

Week 12 Final Term Test = zápočtový test

Week 13 Test Evaluation

Week 14 Zápočty

Requirements for „zápočet“

Academic Achievement - students are due to:

-Take an active part in the language instruction.

- Meet the requirements for writing assignments - Summary/Abstract, Argumentation Paper.

- Succeed in both the midterm and the final term tests with the success rate set at 70%.

- 80% and over in BOTH tests means ORAL EXAM ONLY (no written part).

Requirements will be specified by individual teachers during the first class of the term.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná:

Odborná angličtina pro STM, viz. http://jazyky.feld.cvut.cz/

Doporučená:

English Grammar in Use, Raymond Murphy, CUP

Advanced Grammar in Use, Martin Hewit, CUP

Poznámka:
Další informace:
http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/A/A7B04A2L/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4349506.html