Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Materiály technické praxe

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
618Y1MT KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Systematický přehled hlavních tříd materiálů používaných technickou praxí. Mimo hlavní třídy materiálů, jakými jsou kovy, keramika, polymery a kompozity, je pozornost věnována i biologickým materiálům a metodám biomimetiky. Pozornost je též věnována tzv. chytrým, nebo též inteligentním materiálům. Je demonstrován integrální přístup k volbě vhodného konstrukčního materiálu na základě tzv. výběrových diagramů.

Požadavky:

Absolvování základního kurzu materiálů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Poznání základních souvislostí mezi vnitřní strukturou a vlastnostmi materiálů, porozumění klíčovým vlastnostem hlavních tříd materiálů.

Studijní materiály:

Ptáček a kol.: Nauka o materiálu I a II, CERM, 2003

Pluhař a kol.: Nauka o materiálech, SNTL, Praha 1989

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4315306.html