Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Pokročilý .NET

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-DNP Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Ondřej Dvořák (gar.), Marek Skotnica, David Šenkýř
Cvičící:
Ondřej Dvořák (gar.), Marek Skotnica, David Šenkýř
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se naučí pokročílejší návrh aplikací na platformě .NET s použitím technologií WPF (Windows Presentation Foundation), WCF/WebAPI (Windows Communication Foundation) a EntityFramework. Rozumějí základům zmíněných technologií a dokáží je aplikovat na složitější návrh .NET aplikací. Navíc získají přehled o možnostech generování kódu v .NET a osvojí si jeho základní principy.

Požadavky:

Předpokládá se vstupní znalost na úrovní bakalářského předmětu BI-DNP.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu MI-DNP

2. Zopakování základů .NET

3. Entity Framework

4. .NET Core, ASP.NET Core, Angular STA

5. LINQ

6. NUnit and CI

7. WCF and WebAPI 7 Azure

8. Angular

9. WPF I

10. WPF II

11. WPF II

12. Asynchronní programování v .NET

Osnova cvičení:

Studenti budou pracovat na semestrální práci, v rámci které budou rozšiřovat výchozí šablonu aplikace podle toho, jak bude pokračovat výklad jednotlivých technologií.

Semestrální práce bude součástí hodnocení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Pro WPF 4.5 in C#: Windows Presentation Foundation in .NET 4.5 (Matthew MacDonald)

C# in Depth (Jon Skeet)

Essential C# 6.0 (Mark Michaelis, Erik Lippert)

Programming Entity Framework: Code First (Julia Lerman, Rowan Miller)

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2261

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2261
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T9:303
Dvořák O.
Skotnica M.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:303
Šenkýř D.
Skotnica M.

18:00–19:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4257206.html