Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Kalkulace a nabídky N2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126KN2 Z,ZK 5 2P+2C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Kalkulace a nabídky N1 (126KN1)
Předmět je náhradou za:
Kalkulace a nabídky N2 (126K2N)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Cena, význam ceny, činitelé ovlivňující cenu, cenové strategie, druhy cen legislativní úprava. Oceňování stavební produkce v jednotlivých etapách projektu, podklady pro oceňování. Tvorba ceny - orientovaná na náklady, konkurenci, poptávku, metody tvorby ceny. Rozpočtování, oceňovací podklady. Hodinové zúčtovací sazby, ceny pro nabídková řízení, software pro oceňování. Ceny projektových prací a inženýrských činností.

Kalkulace nákladů životního cyklu stavby (LCC)

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu

Požadavky:

126KAN1

Osnova přednášek:

1.Tvorba ceny - orientovaná na náklady, konkurenci, poptávku, Náklady ve stavebnictví (stavební konstrukce a práce, stavební objekt, stavba, LCC)

2.Výkaz výměr, rozpočtování, oceňovací podklady

3.Cena, význam ceny, činitelé ovlivňující cenu, cenové strategie, druhy cen, legislativní úprava

4.Ceny projektových prací a inženýrských činností

5.Nabídka ve veřejné soutěži, ceny pro nabídková řízení

6.Řízení a ovlivňování výše nákladů - výrobní kalkulace, výrobní faktura, výsledná kalkulace, aktuality, shrnutí

Osnova cvičení:

1.Dílčí bakalářský úkol - PROPOČET INVESTORA

2.-11. :Položkový rozpočet

12.Opravy a údržba - oceňování

Cíle studia:

Naučit studenty metody tvorby cen pro nabídková řízení, vytvořit výkaz výměr a rozpočet

Studijní materiály:

!Schneiderová Heralová, R. a kol.: Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty), ČVUT, 2013. 1 .vyd. 220 s. ISBN 978-80-01-05226-6

!Schneiderová Heralová, R.:Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 256 s. ISBN 978-80-7357-642-4

!Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Routledge, 2017, 5th edition ISBN 978-1-138-68716-5

?Lewis, H.:Bids, Tenders & Proposals: winning business through best practice, 2009, Kogan Page, ISBN 978-0-7494-5420-3

?The Chartered Insitute of Building: Code of Estimating Practice, 2009, Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-2971-8.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4221306.html