Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Realizace a provoz mostů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134REPM Z,ZK 6 3P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Seznámení s problematikou navrhování a realizace betonových, ocelových a ocelobetonových mostních konstrukcí.

Základní terminologie, konstrukční systémy, technologie výstavby.

Požadavky:

133NNK

Osnova přednášek:

1. Úvod, historie mostního stavitelství, názvosloví, zásady dispozičního a materiálového řešení mostních objektů

2. Hlavní části mostů, rozdělení mostních konstrukcí, estetika mostů

3. Spodní stavba

4. Prostorová úprava a zatížení mostů

5. Zásady navrhování

6. Mostní svršek, mostovka, mostní vybavení, ložiska a mostní závěry

7. Hlavní typy betonových mostů

8. Hlavní typy ocelových a ocelobetonových mostů

9. Technologie výstavby a montáže betonových mostů

10. Technologie výstavby a montáže ocelových a ocelobetonových mostů

11. Mostní provizoria, zatěžovací zkoušky, diagnostika mostů, zatížitelnost mostů

12. Rekonstrukce a zesilování mostů

13. Materiály - požadavky pro zajištění jakosti a trvanlivosti konstrukcí, předpisy pro navrhování a realizaci

mostních objektů, dokumentace mostních objektů

Osnova cvičení:

Cvičení - návrh silničního trámového

předpjatého betonového, nebo spřaženého ocelobetonového mostu

Cíle studia:

Cílem studia předmětu je získat základní znalosti týkající se navrhování a realizace mostních konstrukcí.

Studijní materiály:

[1] Rotter T., Studnička J.: Ocelové mosty, ČVUT Praha, 2006

[2] Janda L., Kleisner Z., Zvara J.: Betonové mosty, SNTL, Praha 1988

[3] Betonové mosty 2: V.Hrdoušek a kolektiv, ČVUT Praha, 2005

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/www/vrablluk/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4209306.html