Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Právo U

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
105PRAU ZK 3 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra společenských věd
Anotace:

Předmět je koncipován jako úvod do práva. Posluchači jsou seznámeni s původem práva ve společnosti, velkými právními systémy a systémem práva v České republice.Pozornost je věnována zejména pramenům práva, tvorbě práva, základům ústavního práva, správního práva, občanského práva a principům územní samosprávy. Na znalosti osvojené si v tomto předmětu v počátcích studia na fakultě pak navazuje v magisterském studiu specializovaný předmět - legislativa ve stavebnictví.

Úvod do právní kultury, právní systémy a odvětví. Právo a morálka, právo a spravedlnost. Subjekty práva, forma a obsah práva. Tvorba práva. Přehled základních právních předpisů ČR - ústavní právo, občanské právo, rodinné právo, autorské právo, pracovní právo, obchodní právo, správní právo a trestní právo.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Novela zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Knapp, V.: Teorie práva. C.H. Beck, Praha 1995

Liška,V., Fiala,Z.: Právo pro techniky, Professional Publishing, Praha 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4191206.html