Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Zakládání a podzemní stavby

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135ZPS Z,ZK 6 3P+2C česky
Přednášející:
Jan Pruška, Jiří Barták, Matouš Hilar, Jan Kos, Jiří Svoboda
Cvičící:
Jan Pruška, Jiří Barták, Alexandr Butovič, Linda Černá Vydrová, Matouš Hilar, Marie Jančičková, Jan Kos, Jiří Svoboda
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Vlastnosti horninového a zeminového prostředí, klasifikace zemin a hornin, IG průzkum

Geotechnické riziko, kontrolní sledování, zohlednění rizika při návrhu dle Eurokódu 7

Plošné základy - podmínky stability a únosnosti, sedání a deformace základů, příklady havárií

Hlubinné základy - funkce přenosu zatížení, typy a technologie hlubinných základů, příklady havárií

Stavební jámy - typy stavebních jam, sklony svahů, stabilita dna jámy, deformace stěn a okolních objektů

Úvod do problematiky podzemních staveb a jejich specifik, technologie výstavby podzemních děl

Rizika při výstavbě, legislativ, riziková analýza, krizový management, bezpečnostní politika

Povinné vybavení tunelu, provozní a správní dokumentace, plánování pro případ mimořádných opatření, evakuace osob

Provozní stavy, excesy, bezpečnostní dokumentace

Požární ochrana tunelu, požár v tunelu vs na otevřeném prostranství, křivky HRR

Detekce požáru v tunelu, větrání podzemních děl - provozní, havarijní, Lidé a požár, chování lidí v tunelu, bezpečnost v tunelech

Šíření a stratifikace kouře, TP 98 větrání při požáru, ochranná opatření

Závěrečné shrnutí problematiky, aktuální otázky.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!Barták J., Pruška J., Podzemní stavby, ČVUT Praha 2011, ISBN 978-80-01-04789-7

!Přibyl P., Barták J.:Tunely na pozemních komunikacích, ČVUT Praha 2011,ISBN 978-80-0104-723-1

!Masopust J.: Zakládání staveb 1, ČVUT Praha 2018, ISBN 978-80-01-05837-4

:online http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_98.pdf (TP 98 Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací)

:stránky České tunelářské asociace - https://www.ita-aites.cz/cz/

:stránky World road association - https://www.piarc.org/en/

:ITA-AITES portal - https://www.ita-aites.org/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-687

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B687
Út
místnost TH:A-230

16:00–18:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A230
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4165306.html