Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Kompletační konstrukce L

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124KKL Z,ZK 6 2P+3C česky
Korekvizita:
Stavební fyzika (124SF01)
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Stavební fyzika (124SF01)
Předmět je náhradou za:
KPS - stavební fyzika L (124SFL)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

! Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2005, ISBN 987-80-01-04469-8

! Hájek - Novák - Šmejcký: Konstrukce pozemních staveb 30 - Kompletační konstrukce. Praha, ČVUT 2002, ISBN 80-01-02506-3

! Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2

? Chaloupka - Svoboda: Ploché střechy praktický průvodce. Grada Publishing, a. s. 2009, ISBN 978-80-247-2916-9

? Novotný - Misar- Šutliak: Hydroizolace plochých střech - poruchy střešních plášťů, Praha, Grada Publishing, a. s. 2014, ISBN 978 - 80-247-5002-6.

? Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997, ISBN 80-214-0973-x

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4159406.html