Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Informační technologie L

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122ITSL Z,ZK 5 2P+2C česky
Předmět je náhradou za:
Informační technologie (122ITS)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

BIM v realizaci staveb, základní dokumenty (CDE, BEP), datový standard (SNIM), BIM protokol

BIM a legislativa v ČR, BIM a jeho využití ve světě

Geometrický model stavby, vstupní data bez modelování - skenování, mračna bodů, smíšená realita

N-D modely a BIM (4D výměry a ocenění, 5D časový plán, n-D modely vyšších řádů)

Práce s informačním modelem stavby, systémy řízení dokumentace ve společném datovém prostředí

BIM a kontrola kvality, dílčí a propojený model, datová kontrola modelu, prostorová koordinace dokumentace

Řízení kvality a nástroje, řízení provozu stavby, kontrola jakosti na BIM modelech, IT nástroje

Modelování a simulace a jejich využití v BIM modelu, environmentální plány a plány BOZP, ,

Řízení strojů pomocí BIM modelů, industrializace a prefabrikace s využitím 3D modelu stavby

Přejímky a předávání dat s využitím informačních modelů, facility management

Logistika a řízení subdodavatelů v BIM prostředí, zásobování staveb a řízení dodavatelských řetězců

Industrializace a prefabrikace s využitím 3D modelů

Trendy vývoje digitalizace ve stavebnictví, software

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se současnými IT nástroji využívanými při projektování a realizaci staveb a s nejnovějšími trendy jejich rozvoje

Studijní materiály:

![1] Hausknecht K., Liebich T., BIM Kompendium, Frauenhofer IRB Verlag, 2016, ISBN978-3-8167-9489-9

![2] Holzer D.:The BIM Manager's Handbook, London: Wiley 1., 2016, ISBN 978-1-118-98242-6

![5] Jarský Č.: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, CONTEC Kralupy n. Vlt. 2000, ISBN 80-238-5384-8 s doplňkem z r. 2018

?[3] Hardin B. McCool D., Baumhackl F.: BIM and Construction Management: proven tools, methods and workflows, 2nd ed., Indianapolis: Sybex, 2015, ISBN 978-1-118-94277-2

?[4] Eastman Ch., BIM handbook: a guide to building information modelling for owners, managers, designers, engineers and contactors, 2nd ed. Hoboken, N: Wiley, 2011, ISBN 978-047-0541-371-2

Poznámka:
Další informace:
http://technologie.fsv.cvut.cz/vyuka/vyucovane-predmety/122ITS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4159306.html