Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Technologie staveb 03

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122TS03 Z,ZK 7 3P+3C česky
Přednášející:
Pavel Neumann (gar.)
Cvičící:
Pavel Neumann (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Výstavba objektu a investičních celku - základní pojmy. Výrobní proces stavby a objektu.

Prostorová struktura objektového a komplexního stavebního procesu.

Technologická a časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu.

Technologické etapy pro sourodé a nesourodé objekty.

Modelování stavební výroby. Stavebně technologický projekt a jeho hlavní dokumenty, analýza a odhalování rizik. Kontrola kvality stavební produkce. Environmentální plány a plány BOZP.

Veřejnoprávní projednání stavby.

Příprava a řízení výstavby investičních celků. Zásady projektování organizace výstavby s respektováním základních principu projektového řízení.

Realizace stavby. Předání a převzetí staveniště, stavbyvedoucí, mistr a jejich povinnosti.

Základní principy teorie proudového stavění, její uplatnění v praxi. Modelování postupu výstavby pomocí časoprostorových grafu.

Simulace procesu výstavby pomocí sítových grafů, stavebně technologický síťový graf.

Využití počítačů při modelování realizace staveb.

Zásady navrhování zařízení staveniště pro objekt a investiční celek.

Informační modelování budov, zásady a principy BIM, využití pro realizaci staveb

Požadavky:

Zkoušky z předmětů 122TS01 a 122TS02

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Naučit studenty vytvoření modelu stavění objektu a investičního celku pro jeho přípravu, řízení jeho realizace, rekonstrukce a údržby s využitím moderních metod včetně IT

Studijní materiály:

![1] Jarský, C. a kol.: Příprava a realizace objektů a staveb, multimediální učebnice, FSv ČVUT Praha 2008, http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-priprava/

![2] Jarský, C., Musil, F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3

?[3] Jarský, C. a kol.: Project Planning and Implementation, multimedia textbook, FCE CTU Prague 2011, http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-priprava-en/

Poznámka:
Další informace:
http://technologie.fsv.cvut.cz/vyuka/vyucovane-predmety/122TS3 http://technologie.fsv.cvut.cz/vyuka/podklady-k-vyuce-education/multimedialni-ucebnice-priprava-a-realizace-objektu-a-staveb
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-583

13:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B583
místnost TH:B-583

16:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B583
St
místnost TH:C-217

14:00–16:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C217
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4157306.html