Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Manažerství kvality ve stavebnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122MKST Z,ZK 6 2P+3C česky
Přednášející:
Tomáš Váchal (gar.), Pavel Svoboda (gar.), Linda Veselá
Cvičící:
Tomáš Váchal (gar.), Pavel Svoboda (gar.), Lucie Stupková, Linda Veselá
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Současné světové trendy v oblasti manažerství kvality: systém manažerství kvality (SMK) podle EN ISO 9001, komplexní manažerství kvality (Total Quality Management -TQM) a reinženýrství v aplikaci na stavební organizaci (firma, společnost). Analýza procesů systému manažerství kvality. Formy seznámení s danou problematikou na konkrétních případech, které vycházejí z praktických zkušeností, a to: vedení organizace tak, aby řízení a zabezpečení kvality bylo promítnuto do realizace staveb e slnění požadavků zákazníků, které jsou definovány ve smlouvě trvalé zlepšování efektivnosti SMK a trénink v zásadách politiky kvality, jako je: trvalé uspokojování požadavků externích a interních zákazníků; realizace prací ?na poprvé správně"; aktivní zapojení všech pracovníků do zlepšování kvality; vytváření podmínek ze strany managementu organizace na bezchybný výkon všech pracovníků; uplatňování nejnovějších trendů při dosahovaní vysoké úrovně kvality procesů a produktů; efektivní komunikace a týmová práce při uplatnění procesního přístupu systému manažerství kvality v organizaci; všestranné vzdělávaní pracovníků s cílem zachytit současný světový trend; motivace pracovníků ze strany managementu a diferencované odměňovaní za dosažené výsledky při plnění pracovních úloh; růst kultury v organizaci, ekonomická prosperita a z ní vyplývající sociální přístup managementu k zaměstnancům.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

! Matějka, Zdeněk, Václav Šanda a kol.. Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2006. ISBN: 8086769615

! Jaroslav Nenadál a kol.: Moderní management jakosti; Management Press, 2008; ISBN: 978-80-7261-186-7

! Tichý, M. (2008): Projekty a zakázky ve výstavbě. Praha, C. H. Beck, 2008, ISBN: 978-80-7400-009-6.

? Hoyle, D. (2007): Quality Management Essenttial. In Elsevier Limited, ISBN 0-75-066786-9

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-217

18:00–19:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C217
Út
St
místnost TH:B-584

08:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B584
místnost TH:B-584

11:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B584
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4155206.html