Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Hydroekologický monitoring a modelování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141YHMM Z,ZK 6 3P+2C česky
Přednášející:
Michal Dohnal (gar.), Jaromír Dušek, Tomáš Vogel, Jana Votrubová
Cvičící:
Michal Dohnal (gar.), Jaromír Dušek, Tomáš Vogel, Jana Votrubová
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Obecné principy měření, zdroje dat, návrh měření. Meteorologická a klimatická měření. Hydrologická měření. Stopovače v experimentální hydrologii. Dálkový průzkum Země pro hydrologii a meteorologii. Měření evapotranspirace. Analýza dat. Modelování v hydrologii. Modelování v ekologii a biologii. Inverzní modelování.

Požadavky:

Před zápisem není požadováno absolvování žádného předmětu studijního plánu.

Osnova přednášek:

Úvod, zdroje dat, návrh měření, standardy, normy, kalibrace, výběr jednoho z volitelných navazujících témat k samostatnému studiu (student si volí téma z každoročně aktualizovaného seznamu - např. bleskové povodně, fotometeory, povrchový odtok, stupnice rychlosti větru apod. nebo po konzultaci s přednášejícím téma vlastní).

Meteorologická a klimatická měření - fyzikální principy měření, historie a současnost, příklady výběru optimálních čidel pro monitoring ve stavebnictví a ekologii (teplota vzduchu i půdy, tlak vzduchu, teplota rosného bodu, radiace, sluneční svit, vlhkost vzduchu, rychlost a směr větru).

Hydrologická měření (srážky kapalné, tuhé, usazené, intercepce, měření průtoku, kvalita vody, podzemní voda, sníh). Tracerové experimenty. Tlaková a ultrasonická čidla.

Metody odhadu, měření a výpočtu výparu z půdy a transpirace vegetačního krytu (výparoměrné pánve, měření transpiračního toku - Granier a HFD metoda včetně vyhodnocení, lyzimetry, eddy covariance method).

Analýza dat (analýza integrity, náhrada chybějících dat - např. výpočet vnější radiace, korelace sousedních srážkoměrných stanic, kalibrace a kontrola měření vlhkosti vzduchu).

Gravimetrická měření , lokální hydrologický vliv na pozemní měření, využití satelitní mise GRACE a dálkového průzkumu Země.

Monitoring antropogenních půdních systémů. Extenzivní a intenzivní zelené střechy, zatravňovací dlaždice. Stavebně technická, hydrologická, klimatická a ekologická funkce těchto systémů v urbanizovaných povodích.

Stručný přehled možností modelování v hydrologii, biologii a ekologii. Inverzní modelování.

Osnova cvičení:

Studentské prezentace volitelných témat (každý student vystoupí s 15-ti minutovou prezentací, následuje společná diskuze).

Případná spoluúčast na měření v terénu dle odborného zaměření studenta.

Cvičení k vybraným open-source modelovým nástrojům.

Cíle studia:
Studijní materiály:

!Shaw, E.M. 2004: Hydrology in Practice. Routledge Taylor & Francis Group. ISBN:0415370426.

!Bednář, J. 2003: Meteorologie: Úvod do studia dějů v zemské atmosféře. Portál. ISBN:80-7178-653-5.

!Kemel, M. 2000: Klimatologie, Meteorologie, Hydrologie, ČVUT. ISBN:80-01-01456-8.

?Gordon, N.D., McMahon, T.A. a Finlayson, B.L. 1992: Stream Hydrology. An Introduction for Ecologists. John Wiley & Sons. ISBN: 0470843586.

?Arya, P.S. 2001: Introduction to micrometeorology. Academic Press. ISBN:0120593548.

:Průvodce oborem hydrologie NTK - https://www.techlib.cz/cs/83720-hydrologie

:Measurement Uncertainty Analysis Principles and Methods - NASA Measurement Quality Assurance Handbook. 2010.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:B-880

12:00–14:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B880
místnost TH:B-880

15:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B880

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4139206.html