Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Projekt z vodního hospodářství 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
143PVH2 KZ 5 4C česky
Korekvizita:
Hydraulika (141HYA)
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Hydraulika (141HYA)
Přednášející:
Adam Vokurka (gar.), Petr Koudelka
Cvičící:
Filip Horký, Adam Vokurka (gar.), Petr Koudelka, Karel Kříž, Jana Nábělková, Bronislava Rohanová
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

Pod vedením K143 - Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství bude projekt zaměřen na problematiku hrazení bystřin. Studenti si v rámci tohoto projektu osvojí problematiku stabilizace koryta ve velkých sklonech včetně úpravy splaveninového režimu. Pro zadanou lokalitu studenti navrhnou a naprojektují jednotlivé stabilizační objekty (přehrážky, stupně, podélná stabilizace dna) a návrhy doloží výpočtem. Výsledkem cvičení bude zjednodušený projekt, který bude mít náležitosti a členění projektové dokumentace pro stavební povolení.

STOKOVÁNÍ: Získání a zpracování podkladů pro zadanou lokalitu s variantním návrhem odvádění splaškových vod a odvedení, případně vsakování dešťových vod.

VODÁRENSTVÍ: Návrh zásobování vodou pro zadanou lokalitu. Získání podkladů, stanovení způsobu zásobování. Navržení přivaděčů, akumulace a hlavních zásobovacích řadů. Vykreslení situace a přehledného podélného profilu.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

STOKOVÁNÍ: Získání a zpracování podkladů pro zadanou lokalitu s variantním návrhem odvádění splaškových vod a odvedení, případně vsakování dešťových vod.

VODÁRENSTVÍ: Návrh zásobování vodou pro zadanou lokalitu. Získání podkladů, stanovení způsobu zásobování. Navržení přivaděčů, akumulace a hlavních zásobovacích řadů. Vykreslení situace a přehledného podélného profilu.

Cíle studia:

Seznámit se se získáváním, zpracováním podkladů a projektováním v typických úlohách zdravotního inženýrství.

Studijní materiály:

Nypl V. - Synáčková M.: ZS30 - Stokování. Vydavatelství ČVUT Praha, 1998, Typové podklady a technické normy., Šrytr P.: Městské inženýrství. Díl 1. a 2. Academia Praha, 1998, 2001, Tesařík I. a kol.: Vodárenství. SNTL, Praha 1987, Grűnwald A. a kol: Vodárenství. TK11 ČKAIT, Praha 1998

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-670

08:00–09:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B670
místnost TH:B-875

10:00–11:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B875
St
Čt
místnost TH:B-685

08:00–09:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B685
místnost TH:B-785

16:00–17:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B785

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4125306.html