Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Technologie dopravních staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122TDS ZK 3 2P česky
Přednášející:
Rostislav Šulc (gar.), Jaroslav Synek
Cvičící:
Rostislav Šulc (gar.), Jaroslav Synek
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Předmět se zabývá problematikou technologií používaných při výstavbě dopravních staveb. Je zaměřen na nultou, první a druhou technologickou etapu, konkrétně na přípravu staveniště pro technologie dopravních staveb, procesy zemních a procesy betonářských prací. Seznamuje s mechanizací procesů a jejími stupni. Seznamuje s principy práce stavebních strojů členěných na rozpojování materiálu, úpravu materiálu, dopravu materiálu, stroje a zařízení pro betonářské práce a výrobu malt, zvedací prostředky. Ukazuje principy návrh strojní sestavy pro danou činnost.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

! Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií; BELMAS GROUP, 2008; ISBN 978-80-969877-4-0

! Stráský, J.: Betonové mosty - TK21; Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, 2009, ISBN 80-86426-05-X

! Pospíchal,V., Neumann, P.: Technologie staveb 10 - Zemní práce, betonářské práce, ČVUT Praha 2002; ISBN 80-01-01999-3

? Chudley, R.: Construction Technology, Longman Addision 1999; ISBN 0582316162

? Kavanagh, B.: Pearson Construction Technology, Pearson Learning Solutions, 2015; ISBN 1269780662

? Hrdoušek, V.: Betonové mosty 2, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005; ISBN 800103321X, 9788001033210

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4121606.html