Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Manažerské informační systémy v dopravě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17MID Z,ZK 3 2P+1C+12B česky
Přednášející:
Václav Baroch
Cvičící:
Václav Baroch
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Informační technologie a jejich využití v budování informačního systému moderní dopravní firmy. Nová legislativa EU v oblasti kyberbezpečnosti a ochrany dat staví dopravní organizace před nové výzvy. Předmět se proto soustředí na bezpečnost informačních systémů a možné zdroje ohrožení. V praktické části je řešen postup při budování nového IS od nápadu přes časový plán a finanční rozpočet, po základní podklady pro možné zadání veřejné i neveřejné zakázky na konkrétní vývoj.

Požadavky:

informační gramotnost

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Absolventi předmětu získají znalosti v oblasti návrhu, vývoje, nasazení, používání a udržování informačního systému dopravní firmy v základním rozsahu potřebném pro výkon střední a vyšší manažerské funkce ve firmě. Důraz je kladen na bezpečnost informačních systémů.

Studijní materiály:

Moos, P. - Malinovský, V.: Informační systémy a technologie, ČVUT, 2006.

Vlček, J.: Systémové inženýrství, ČVUT, 1999.

Dobda, L.: Ochrana dat v informačních systémech, Grada, 1998.

Molnár, Z.: Manažerské informační systémy, ČVUT, 2010.

Bruckner, T. - Voříšek, J. - Buchalcevová, A.: Tvorba informačních systémů, Grada, 2012.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3999206.html