Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Hodnocení dopravních investic

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17HDI Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Veronika Faifrová, Olga Mertlová
Cvičící:
Daniel Pilát
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Doprava a její postavení v národním hospodářství, náklady dopravních podniků, doprava a životní prostředí, externality a jejich řešení; investice v dopravě a metody jejich hodnocení, multiplikační efekty v dopravě, hodnocení veřejných projektů metodou CBA.

Požadavky:

znalost ekonomické podnikové teorie, managementu dopravních systémů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Principy hodnocení a plánování dopravních investic ve veřejné i soukromé sféře.

Studijní materiály:

Duchoň, B.: Inženýrská ekonomika, C.H.Beck, 2007.

Kunst, J. - Eisler, E. - Orava, F.: Ekonomika dopravního systému, Oeconomica, Praha, 2011.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3997206.html