Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Dopravní plánování a modelování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11DOPM Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Milan Kříž, Ondřej Přibyl
Cvičící:
Milan Kříž, Ondřej Přibyl
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Postup při tvorbě dopravních modelů. Nástroje dopravního plánování. Popis jednotlivých kroků a nástrojů čtyřstupňového modelu (generování a distribuce cest, modální volba, přidělení na síť). Mobilita a dostupnost v území, infrastrukturální projekty. Nové trendy v dopravním plánování. Chytrá města (smart cities).

Požadavky:

Základní znalosti sběru a předzpracování dat. Základy statistiky a lineární regrese. Znalost počítačových nástrojů pro podporu rozhodován.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení s principy dopravního plánování, zejména se zaměřením na čtyřstupňový model. Vysvětlit, jak se vytváří dopravní modely a jaké jsou jednotlivé fáze návrhu. Získání zkušeností při tvorbě modelu na praktickém projektu. Model je vnímán jako nástroj pro růst měst. Cílem musí být budování tzv. chytrých měst.

Studijní materiály:

Susan Hanson and Genevieve Guiliano. The Geography of Urban Transportation, The Third Edition New York: The Guilford Press. 2004

Frumkin, H.; Frank, L. and Jackson, R. (2004) Urban Sprawl and Public Health, designing, planning, and building for healthy communities. Washington DC: Island Press.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3993206.html