Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Praktická dynamika vozidel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23PDYN ZK 3 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav bezpečnostních technologií a inženýrství
Anotace:

Teorie dynamiky silničních vozidel. Vícehmotové modelování vozidel. Modelování v systému IPG CarMaker. Standardizované a vývojové experimenty realizované na silničních vozidlech. Realizace experimentálních měření na osobních automobilech. Vyhodnocování experimentu.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Aplikace znalostí z dynamiky vozidel při realizaci standardizovaných a dalších měření na silničních vozidlech.

Studijní materiály:

Valášek, M. a kol.: Mechanika A, Mechanika B; Jíra, J. a kol.: Kinematika a dynamika v dopravě

Blundell, M.: The multibody systems approach to vehicle dynamics

Rill, G.: Vehicle Dynamics

Gillespie, T.: Fundamentals of vehicle dynamics

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3973306.html