Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ochrana osob a majetku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23OCOM Z,ZK 4 3+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav bezpečnostních technologií a inženýrství
Anotace:

Pojmy. Metody. Soubor poznatků pro ochranu osob a majetku. Komplexní systém řízení bezpečnosti a jeho propojení s ochranou osob a majetku. Lidský faktor. Vybrané aspekty spojené s ochranou osob a majetku. BOZP. Vybrané objekty a zařízení a principy jejich ochrany. Technologie pro fyzickou bezpečnost, zabezpečovací systémy a hodnocení úrovně zabezpečení objektů. Vybrané aspekty ochrany nehmotného majetku. Legislativa.

Požadavky:

logické myšlení, zdroje rizik, způsoby řízení

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Poznat zásady ochrany obyvatelstva, lidí v pracovním procesu, ve volném čase a při nouzových a kritických situacích. Naučit se zásady plánování a poznat zásadní druhy plánování v ČR, a to včetně plánování kontinuity u důležitých technologií, objektů a infrastruktur.

Studijní materiály:

D. Procházková: Ochrana osob a majetku. ČVUT, Praha 2011, ISBN: 978-80-01-04843-6, 301p.

D. Procházková: Strategické řízení bezpečnosti území a organizace. ISBN: 978-80-01-04844-3. ČVUT, Praha 2011, 483p.

D. Procházková: Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství. ČVUT, Praha 2011, ISBN: 978-80-01-04842-9, 369p.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 3. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3973206.html