Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Numerická data a modely v inženýrské praxi

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23NDAM Z,ZK 5 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav bezpečnostních technologií a inženýrství
Anotace:

Zpracování a prezentace numerických dat, statistické vlastnosti dat, analýza a zpracování signálů, vzorkování a A/D převodníky, číslicové filtry, 2D signál - obraz a jeho základní úpravy, model systému v čase a prostoru, základy metody konečných prvků.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je získat praktické návyky při práci s numerickými daty, osvojit si praktický přístup k analýze a zpracování numerických signálů a dat, jakož i k modelování systémů na základě jejich teoretického popisu.

Studijní materiály:

Meloun, M.: Statistické zpracování experimentálních dat. 1. vyd. Praha: Plus, 1994.

Uhlíř, J. - Sovka, P.: Číslicové zpracování signálů. Vyd. 2. přeprac. Praha: ČVUT, 2002.

Rektorys, K.: Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky. 2. vyd. Praha: Academia.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3971206.html