Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Kybernalita

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23KYB KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav bezpečnostních technologií a inženýrství
Anotace:

Právní aspekty chování na počítačových sítích a v počítačových systémech, pojem kybernetické kriminality, její druhy a začlenění do stávajících právních řádů. Technologie kybernetického kriminálního činu, teoretické základy a modely, kyberterorismus, infoware a související aspekty.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Poskytnutí přehledu dění v kyberprostoru se zaměřením na popisy nelegálních aktivit a jejich důsledků.

Studijní materiály:

Jirovský, V.: Kybernetická kriminalita. Praha : Grada 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3969206.html