Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Management telekomunikačních systémů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14MTKS KZ 3 2P+1C+10B česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Shrnutí současného stavu a hlavní trendy v oblasti telekomunikačních sítí a služeb, představení metod vytvářejících předpoklady poskytování garantované kvality služeb, představení konceptů redundantních sítí a nástrojů řízení garantované kvality služeb síťových odvětví, které mají schopnost se přizpůsobovat měnícím se podmínkám síťových řešení, vyjasnění vazeb řízení kvality služby s finančním řízením a řízením lidských zdrojů.

Požadavky:

Znalosti matematiky, fyziky, systémové analýzy a informatiky na úrovni absolventa bakalářského studia FD. Základní přehled v oblasti telekomunikací a informačních systémů a základní znalosti v oblasti operačního a finančního řízení firmy.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Přehled v dynamickém prostředí telekomunikačních systémů a služeb, upřesnění znalosti konceptu hierarchického řízení síťových služeb s důrazem na ekonomické ukazatele a řízení lidských zdrojů, pochopení vzájemné vazby mezi technickými parametry telekomunikačních sítí a performačními indikátory kvantifikujícími řízenou kvalitu poskytovaných služeb.

Studijní materiály:

Moos, P., Zelinka, T., Malinovský, V.: Telekomunikační služby, ČVUT Praha, 2007

Zelinka, T., Svítek, M.: Telekomunikační řešení pro informační systémy síťových odvětví, Grada 2009, ISBN 978-80-247-3232-9

Jirovsky, V., Novak, M., Svitek, M., Votruba, Z., Zelinka, T.: Transport Telematics ? Systemic View, WSEAS press, 2013, ISBN: 978-1-61804-144-9

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3945206.html