Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Matematické algoritmy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11MALG Z,ZK 5 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Teoretické základy algoritmů v oblasti diskrétní a numerické matematiky a praktické úlohy na jejich procvičení. Základy diskrétní matematiky, modulární aritmetika, faktorizace. Využití pro šifrování zpráv. Základy numerické matematiky, kořeny nelineárních rovnic, kvadratury, Monte-Carlo. Analýza přesnosti a porovnání různých variant numerického výpočtu.

Požadavky:

Znalost prostředí a jazyka MATLAB či vyššího programovacího jazyka typu C++ či Python. Znalost základních programovacích technik a algoritmů. Znalost algebry a matematické analýzy v rozsahu vyučovaném na technických VŠ.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student ovládá základní algoritmy pro řešení úloh diskrétní a numerické matematiky a je schopen tyto algoritmy implementovat v prostředí MATLAB či zvoleném vyšším programovacím jazyce.

Studijní materiály:

Graham, R. L. - Knuth, D. E. -Patashnik, O.: Concrete Mathematics, Addison ? Wesley Publishing Company, Inc., 2004

Heath, M. T.: Scientific Computing: An Introductory Survey. 2nd edition. McGraw-Hill, 2002

Cormen, T. H.- Leiserson, C. E. - Rivest, R. L. - Stein, C.: Introduction to Algorithms. 2nd edition. The MIT Press / McGraw-Hill, 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3939206.html