Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Simulace v Matlabu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2376023 Z 3 1+2 česky
Přednášející:
Stanislav Vrána (gar.)
Cvičící:
Stanislav Vrána (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Jednoduchý fyzikální model systému 1. řádu a jeho převod do Matlabu a Simulinku. Fyzikální model mechanického systému, převod na diferenciální rovnice a jejich řešení v Matlabu. Sestavení modelu v prostředí Simulink, modelování dějů v Simulinku. Na příkladu zavěšení kola s pružinou a tlumičem ? demonstrace chování při přejezdu přes hrbol růz-ného tvaru ? zpomalovací prahy, železniční přejezd, zvlněná vozovka, dlažba, závislost na rychlosti. Kmitání soustav s jedním stupněm volnosti. Volné kmity. Vynucené kmity buzené harmonickou silou. Vynucené kmity soustav s jedním stupněm volnosti buzené rotující nevyváženou hmotou. Kinematické buzení. Kmitání soustav se dvěma stupni volnosti, torzní kmitání. Jednoduché nelinearity v Matlabu a Simulinku.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3935306.html