Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Technologie a materiály v letectví 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
21TML2 Z,ZK 5 2P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Exponované konstrukční materiály pro letectví a jejich fyzikální a technologické vlastnosti. Materiály kompozitní s kovovou, polymerní a keramickou matricí. Defektoskopické zkoušky materiálů.

Požadavky:

Základní znalosti o technologiích a materiálech v letectví.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit se se základními výrobními procesy součástí pro konstrukce v letectví a kosmonautice.

Studijní materiály:

Callister: Materials Science and Engineering

Dunn: Metallurgical assessment of spececraft parts, Materials and processes.

Žák a kol.: Speciální letecké technologie (VUT Brno) 1990

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3931206.html