Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Letecká angličtina 2 pro obor Technologie údržby letadel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21ATL2 Z,ZK 3 0P+4C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Zkoušení materiálů, protokoly o zkouškách. Opravy součástí s defekty.

Požadavky:

Základy angličtiny, jednoduché překlady z problematiky oboru.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Samostatné překlady z oblasti technologie údržby letadel. Samostatná publikační činnost v oboru letectví a kosmonautiky.

Studijní materiály:

Dušková a kol.: Stručná mluvnice angličtiny, Reintarová: Letter writing

Kroes M., - Watkins W.: Aircraft Maintenance & Repair, 6. vydání, Singapore: Glencoe 1993. 648 s. ISBN 0-07-112991-X

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3925506.html