Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Létání vícečlenných posádek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LVP Z 2 2P+0C česky
Přednášející:
Matěj Fanta, Roman Matyáš, Vladislav Pružina
Cvičící:
Matěj Fanta, Roman Matyáš, Vladislav Pružina
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Rozbor bezpečnosti letecké dopravy z hlediska podílu lidského činitele. MCC - principy, fáze a metody práce posádky v obchodní letecké dopravě. CRM - vedení a velení v letecké posádce, vnímání situace, rozhodovací proces, komunikace ve vícečlenné posádce, vliv stresu a letového zatížení na výkonnost letecké posádky, úloha standardních operačních postupů, vliv automatizace na činnost posádky.

Požadavky:

Nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Osvojení principů, metod a cílů spolupráce pilotů ve vícečlenné posádce a seznámení s možnostmi její optimalizace za použití principů a metod CRM s cílem zajistit nejvyšší úroveň bezpečnosti provádění letů v obchodní letecké dopravě.

Studijní materiály:

Létání vícečlenných posádek (MCC+CRM), Pružina, učební text ČVUT, 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3903206.html