Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Evropský přístup k bezpečnosti leteckého provozu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21EBLP Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Andrej Lališ, Vladimír Plos, Slobodan Stojić, Oldřich Štumbauer, Peter Vittek
Cvičící:
Andrej Lališ, Vladimír Plos, Slobodan Stojić, Oldřich Štumbauer, Peter Vittek
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Spolehlivost a životní cyklus systémů, základy teorie spolehlivosti, matematické nástroje spolehlivosti, analýzy spolehlivosti, systémy údržby, teorie provozní bezpečnosti a kvality, základní koncept bezpečnosti, řízení bezpečnosti, strategie řízení bezpečnosti, nebezpečí, rizika, řízení rizik.

Požadavky:

Základní znalost systémové analýzy, pravděpodobnosti a statistiky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení posluchačů s principy provozní bezpečnosti a kvality v letecké dopravě podle EASA, ICAO a IATA, porozumění technickým, technologickým a organizačním vlivům na bezpečnost a spolehlivost, pochopení podstaty fungování bezpečnostní kultury.

Studijní materiály:

ICAO doc. 9859 3rd Edition - Safety Management Manual 2013

Famfulík, J. - Míková, J. - Krzyžanek, R.: Teorie údržby, Ediční středisko VŠB - TUO, 2007, ISBN 978-80-248-1509-1

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3895206.html