Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Datová komunikace v letectví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21DKL KZ 3 2P+1C česky
Přednášející:
Petr Lukeš, Roman Matyáš, Stanislav Pleninger
Cvičící:
Petr Lukeš, Roman Matyáš, Stanislav Pleninger
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Základní rozdělení komunikačních systémů v letectví, RCP, standardy síťové architektury, ACARS a ATN standardy. Datalink aplikace a služby, ATS datalink aplikace (CPDLC, ADS-C, FIS, ...), AOC Aplikace. Datové toky v rámci přehledové domény. Datové toky mezi středisky ATC (OLDI zprávy). Network Manager Operations Centre (NMOC), družicová komunikace, internet na palubě letadla, bezdrátové komunikace používané v letectví.

Požadavky:

Nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s podrobným přehledem aktivit a technologií, které jsou součástí komunikační domény v oblasti civilního letectví. Zabezpečit vysokoškolsky připravené odborníky pro práci u leteckých společností.

Studijní materiály:

Stacey Dale: Aeronautical Radio Communication Systems and Networks, John Wiley & Sons Ltd, 2008. ISBN 978-0-470-01859-0.

Kulčák L. a kol.: Air traffic management. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2002. ISBN 80-7204-229-7

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3893406.html