Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Lidský činitel v letectví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LCVL ZK 2 2P+0C česky
Přednášející:
Ľubomír Háčik, Lenka Hanáková, Jakub Hospodka, Jakub Kraus, Roman Matyáš, Vladimír Socha
Cvičící:
Ľubomír Háčik, Lenka Hanáková, Jakub Hospodka, Jakub Kraus, Roman Matyáš, Vladimír Socha
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Lidská výkonnost a omezení, schopnost a způsobilost, statistika nehod, bezpečnost letu, základy letecké fyziologie, člověk a okolní prostředí, dýchání a krevní oběh, smyslový systém, zdraví a hygiena, udržování zdraví, intoxikace, ztráta pracovní schopnosti, základy letecké psychologie, zpracování informace člověkem, paměť a učení, teorie a model lidského omylu, tělesné rytmy a spánek, stres, únava, způsoby práce.

Požadavky:

Nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s problematikou lidského činitele v letectví. Podat ucelený přehled lidské fyziologie a psychologie v nezbytném rozsahu pro pochopení navazujícího výkladu, vysvětlit základní vztahy lidské výkonnosti a omezení, s ohledem na bezpečnost letového provozu.

Studijní materiály:

Beňo, L., Dzvoník, O.: Ľudské faktory v letectve. Žilinská univerzita 2004

Dylevský, I.: Základy anatomie a fyziologie člověka. Epava, Olomouc 1995

Háčik, Ľ.: Lidská výkonnost a omezení. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2002

Nekonečný, M.: Základy psychologie, Academia, Praha 1998

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 12. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3877206.html