Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Psychologie a sociologie v bezpečnosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23PSOB Z 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav bezpečnostních technologií a inženýrství
Anotace:

Úloha sociologie a psychologie jako vědních oborů v diskurzu bezpečnosti. Bezpečnost informací v kyberprostoru z perspektivy sociální psychologie. Aplikace sociologické a psychologické metodologie v bezpečnosti komunikace v kyberprostoru.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost společenských a psychologických metod a postupů, jejich použití a případné zneužití v rámci bezpečnostního diskurzu je nezbytnou součástí všeobecného přehledu absolventa oboru.

Studijní materiály:

Bauman, Z., Lyon, D: Tekutý dohled

Baym, N. K.: Personal connections in the digital age

Keller, J.: Úvod do sociologie

Suller, J.: The Psychology of Cyberspace

Šucha, M., Rehnová, V., Kořán, M., Černochová, D.,: Dopravní psychologie

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3873206.html