Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Bezpečnostní aspekty dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23BASP KZ 6 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav bezpečnostních technologií a inženýrství
Anotace:

Přehled bezpečnostních aplikací v dopravě, systémový přístup k zavádění bezpečnostních řešení. Interakce a koexistence člověka s technologií. Metody analýz chování člověka a jeho změn. Multioborový přístup k bezpečnosti.

Požadavky:

integrální a diferenciální počet, kinematika a dynamika, pružnost a pevnost, statistika

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Aplikace systémové bezpečnosti v sociotechnickém dopravním systému.

Studijní materiály:

Robert Bosch GmbH.: Automotive Handbook. John Wiley and Sons Ltd., 2011

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3869306.html